Nestekjærlighet, respekt, verdighet og trygghet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Mer om oss og våre verdier

Aktuelt

Demensmåned

30. januar 2020

Hver måned har Nordberghjemmet fokus på forskjellige fagområder. I januar har det handlet om demens, og demensteamet på Nordberghjemmet, bestående av Durania Geneux, Lillann Skoog, og Linda Jeppesen har i den forbindelse satt i gang et prosjekt som kalles «STØY».

Tine Andresen fra senter for fagutvikling og forskning var buden til sykehjemmet for å snakke med personalet om typiske støyfaktorer for demensrammede på sykehjem. Mye uro og stress kan unngås blant beboere på sykehjem om personalet har kunnskap og fokus på støy, og hva som forårsaker støy forteller hun.

Les mer

Nyhetsarkiv

Demensmåned

Tilbudene

På Nordberghjemmet har vi mye å tilby både beboere, brukere, pårørende og nærmiljø.

Kulturprogram 2020

Pårørende og alle i nærmiljøet er hjertelig velkommen til å delta på aktivitetene i programmet.

KULTURPROGRAM_2020_vår (005)

Se alle aktiviteter

Pårørende

Pårørende er viktige for våre beboere og for oss som arbeider på Nordberghjemmet. Du som pårørende er den som kjenner beboeren best. Godt samarbeid med pårørende er viktig i vårt arbeid med å skape det gode liv for beboerne.

Les mer