Hjem > Aktuelt > Anbefaler alle å ta influensavaksinen

Influensavaksinen er her for 2018

I disse dager tilbys både beboere, ansatte, og frivillige ved Nordberghjemmet å ta influensavaksinen. Fungerende daglig leder Lillian Reiten ved Nordberghjemmet anbefaler at alle tar vaksinen.

- Jeg har selv tatt influensavaksinen fordi det er viktig. Vi hjelper beboere som er svake og utsatt for sykdom, sier Reiten.

Aktuelt

Anbefaler alle å ta influensavaksinen

Helsepersonell er en av de gruppene man ser oftest får influensa. De får dette ofte asymptomatisk og kan derfor smitte pasienter/beboere som de ivaretar. 

Influensa kan forekomme i mindre alvorlig grad, men også mer alvorlig. Man ser ofte at det er de eldste og yngste pasientgruppene som blir hyppigst innlagt på sykehus. Influensa ga ca 1700 ekstra dødsfall i sesongen 2016-2017. Og rundt 1500 av disse var personer over 65 år. Det er i gjennomsnitt 900 dødsfall årlig relatert til influensa.

Influensa smittes gjennom kontakt og dråpesmitte. Man er smitteførende 1 dag før man blir syk og 3-7 dager etter at man har blitt syk. Ca 30% av de som har fått influensa kan være asymptomatiske, men likevel være smittsomme. Symptomer på influensa kan være alt fra feber, hodepine, hoste, sår hals, rennende nese og muskelsmerter.

Hensikten med influensavaksinasjon er å hindre alvorlig sykdom og død ved at man beskytter den enkelte direkte og indirekte ved at man forhindrer smitte til utsatte grupper. De man i første omgang anbefaler vaksine til er de over 65 år, beboere på sykehjem, gravide og personer med kroniske sykdommer. I 2017 fikk ca 30% av de som er i risikogrupper vaksinen.

Effekten av vaksinen kan variere fra år til år, men en gjennomsnittlig 60% effekt. Vaksinen gir derimot mildere sykdomsforløp hos de som får influensa.