Hjem > Aktuelt > Besøksregler pr 13.03.20

Endring i besøks regler pr 13.03.20

Sykehjemsetaten i Oslo ønsker at alle langtidshjemmene i Oslo har lik praksis når det gjelder besøkskontroll. 

Endringer kommer med kort varsel og vi beklager på det sterkeste de utfordringer dette medfører.

 

Aktuelt

 

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll og på alle våre langtidshjem og helsehus

 

Det er innført besøksrestriksjoner og adgangskontroll på alle langtidshjem og helsehus. Vi ønsker færrest mulig besøk for å unngå smitte. Pårørende må begrense sine besøk i størst mulig grad.

 

Dørene stenges utenom besøkstiden. Det vil være vertskap tilstede i besøkstiden for å gi informasjon og sikre at besøksrestriksjonene overholdes.

 

  • Besøkstid mellom kl. 14-18
  • Bare aller nærmeste pårørende kan komme på besøk hvis de oppfyller kravene som er satt for å unngå smitte
  • Det føres besøkslogg

Besøksrestriksjoner for å unngå smitte

 

  • Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer
  • Ikke besøk våre sykehjem dersom du har vært utenfor Norden før det er gått 14 dager etter hjemkomst
  • Ikke besøk våre sykehjem hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Koronavirus
  • De som kommer på besøk må huske å vaske/sprite hendene før og etter besøket

 

Besøksregler for helsehus og langtidshjem:

 

  • Besøk skal være på pasienten sitt rom. Besøkende skal ikke være i kantiner eller fellesarealer
  • Besøk til terminale pasienter avtales særskilt
  • Besøk til pasienter som er smitteisolert må avtales i forkant for å sikre at pårørende bruker smittevernutstyr rett

Helsehusene kan vise bort dem som ikke følger rådene, og kan om nødvendig tilkalle politiet dersom bortvisning ikke følges.

 

Alle som besøkende må være oppdatert på Folkehelseinstituttets retningslinjer og være kjent med risikoen det innebærer å besøke langtidshjem og helsehus: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/koronavirus-nye-besoksregler