Hjem > Aktuelt > Demensmåned

Demens i fokus

Hver måned har Nordberghjemmet fokus på forskjellige fagområder. I januar har det handlet om demens, og demensteamet på Nordberghjemmet, bestående av Durania Geneux, Lillann Skoog, og Linda Jeppesen har i den forbindelse satt i gang et prosjekt som kalles «STØY».

Tine Andresen fra senter for fagutvikling og forskning var buden til sykehjemmet for å snakke med personalet om typiske støyfaktorer for demensrammede på sykehjem. Mye uro og stress kan unngås blant beboere på sykehjem om personalet har kunnskap og fokus på støy, og hva som forårsaker støy forteller hun.

Aktuelt

Demensmåned

Hva er støy?

Tine Andresen fra SFF forteller at dagens lyd og bilder fra TV, radio, musikk, mobiltelefoner og skjermer kan oppleves som støy for personer med demens. For eksempel er tv-produksjoner i dag klippet mye raskere enn før, og bruken av lyd er mye mer kraftfull. Det gjør at refleksjon rundt minner, som kan trigges når personer med demens ser på TV, ikke kommer i gang, eller blir avbrutt når bildene skifter for raskt.

Når personer med demens har fått nok av støyen, kniper de ofte igjen øynene slik at støyen skal bli mindre, eller de kan sovne foran tv en. Andre støyfaktorer er høylytte oppvaskmaskiner, oppvask, dekking på og av bord mens beboere med demens spiser. Dette kan føre til uro, og at de ikke spiser maten og blir underernært.

For å få gode måltidsopplevelser på sykehjem er det derfor viktig å begrense støy. Andersen foreslår at vi slår av radio og tv, og at vi begrenser prating av personalet seg imellom.

Forskning viser at for mye støy kan ha svært negative konsekvenser for den demensrammede, og ofte være med på å forverre sykdommen.

Demensteamet på Nordberghjemmet driver i disse dager og ser på tv program som er fine å sette på for demensrammede. Disse programmene vil de sette sammen i en tv-pakke slik at personalet kan slå på en smart tv og gi beboerne gode tv opplevelser som skaper ro og mimring, i stedet for stress og uro.