Hjem > Aktuelt > Demensteam på Nordberghjemmet

Nytt tilbud: Demensteam

Behovet for økt kompetanse innen demens sykdom er økende for sykehjemsansatte. Rundt 80% av de som i dag havner på sykehjem er rammet av en eller annen form for demenssykdom. For å imøtekomme beboere, pårørende og ansatte, har Nordberghjemmet derfor dannet et demensteam. 

Aktuelt

Demensteam på Nordberghjemmet

Deltagerne i teamet har alle videreutdannelse innen demens, og skal bistå avdelingene med råd i forhold til blant annet miljøbehandling, tillitsskapende tiltak, og tilrettelegge for demensvennelige omgivelser. Forskning viser at behovet for medisin kan reduseres, og vurderinger til høyere omsorgsnivå kan i noen tilfeller unngås ved at personalet har mer kunnskap om de forskjellige sykdommene.

Demensteamet vil være en faglig ressurs for avdelingene, og ansatte kan henvende seg til dem i situasjoner som oppleves vanskelige å håndtere. Teamet vil også gi råd og veiledning til pårørende som har behov for det.

-        Jeg gleder meg til å få brukt enda mer av det jeg har lært på skolebenken ut i praksis, forteller helsefagarbeider Durania Geneux. Hun har allerede laget mer demensvennelige omgivelser på sykehjemmet, og har blant annet ordnet et «kontor» til en av beboerne med stor suksess. Dagene til denne beboeren er nå fylt med mer mening og aktivitet.

-Sykehjemsetaten tilbyr svært mange kurs og videreutdannelse innen demens. Det er viktig å holde seg faglig oppdatert om hva vi kan gjøre for de som er lever med demens. Selvsagt kan svært mange som jobber her mye om dette, men det er mye som skjer innen forskning, stort sett hele tiden. Særlig innen velferdsteknologi. Her er det mange hjelpemidler som den demensrammede kan dra nytte av for å oppnå mestring. Forskning viser at det ikke er det å glemme som er det verste for den demensrammede, men det å ikke mestre, forteller Kultur og aktivitetsleder Linda Jeppesen.

Siden personer med demens har en kognitiv sykdom er det avgjørende at personalet og omgivelsene rundt må tilpasse seg, da personen med demens ikke har forutsetninger for dette. Dette fører til at personalet trenger å hjelpe beboere med å få ivareta sine psykologiske behov, samt oppleve mestring i hverdagen.

Fysioterapeut Kjetil Stenberg er interessert i nettopp dette, og forteller at forskning viser at fysisk trening bedrer psykisk funksjon hos personer med demens, samt at negativ og rastløs atferd kan minimeres.

-I tillegg kan fysisk aktivitet forebygge nedstemthet, depresjon og kan gi et bedre søvnmønster. I trim blir «armbevegelser» byttet ut med ord som «rotur i retning Ferder Fyr» og «svømmetur ved hytta på Tjøme». På denne måten blir erindring og tidligere minner knyttet opp til det å være fysisk aktiv og beboere får gjøre en meningsfylt aktivitet som de liker, forteller han.

Demensteamet som består av Durania Geneux, Linda Jeppesen, og Kjetil Stenberg kan kontaktes ved å ringe resepsjonen på Nordberghjemmet for nærmere avtaler.