Hjem > Aktuelt > En historisk dag for Nordberghjemmet

En historisk dag

I dag markerte Diakonhjemmet at de har tatt over driften av Nordberghjemmet. Markeringen skjedde i Nordberghjemmets Festsal, og beboere, ansatte, frivillige, styret, ledere ved Diakonhjemmet, med flere, møtte opp til et høytidelig arrangement. 

Aktuelt

En historisk dag for Nordberghjemmet

Flagget ble heist. Det ble servert fristende kanapeer, kaker, taler, og Festsalen var pyntet med hvite duker og roser.

-Fra og med i dag er vi nær familie, sa Magne Nylenna, styreleder i Det Norske Diakonhjem i sin tale til forsamlingen. Han kunne fortelle at Diakonhjemmet har de senere år satset på å ha et tredje bein å stå på. Nemlig omsorg. De har en lang tradisjon med 125 år med sykehus og utdanning. Nå satser de også på omsorg og drift av sykehjem.  Fusjoneringen med Nordberghjemmet gjør Diakonhjemmet sterkere i satsningen på eldreomsorg, fortalte styrelederen.

Diakonhjemmet har allerede tatt over driften av Sagenehjemmet, og i dag altså Nordberghjemmet.

-Både visjon, virksomhet, samfunnsansvar og kjerneverdier ved Nordberghjemmet ligner veldig mye på det vi ser i Diakonhjemmets tradisjon og dokumenter. Det tror jeg vil danne er godt grunnlag for en felles kultur, fortalte Magne Nylenna.