Hjem > Aktuelt > Full fokus på forflytning på Nordberghjemmet

Uke 14 står det forflytning på dagsordenen

Aktuelt

Full fokus på forflytning på Nordberghjemmet

Vi ved Nordberghjemmet ønsker hele tiden å bli bedre på det vi gjør.

Derfor skal vi gjennom en hel uke arbeide med forflytning som tema, og ta sikte på å øke både kunnskap og ferdigheter innen dette fagområde.

To dager får vi hjelp fra eksterne kursholdere (Etac), 3 dager er satt av til egne interne kurs, og vi belager oss på mye praktisk øving uken igjennom. Dagene gir også mulighet for refleksjon og diskusjon, samt å snakke med våre beboere rundt erfaringer de sitter inne med. Målet er et godt samarbeid, som vil gjøre det lettere å skape «den gode hverdagen» for våre beboere.

Startskuddet for uka har gått, og responsen så langt har vært veldig god forteller fysioterapeut og initiativtager Alexander Hansen.

- Nå bretter vi opp ermene og jobber videre med å bli dyktige på forflytning, sier han.

«Forflytning er bevegelse av en pasient fra ett sted til et annet, og foregår hovedsakelig i et horisontalt plan.  I forflytning benyttes pasientens naturlige bevegelsesmønster og pasienten aktiviseres i bevegelsen. Forflytningen skiller seg dermed fra passive løft/drag/skyv og tar sikte på å oppleves trygt og skånsomt for både pasient og hjelpere».