Hjem > Aktuelt > Høsten byr på sykepleierstudenter til Nordberghjemmet

Høsten byr på sykepleierstudenter til Nordberghjemmet

Nordberghjemmet har i åtte uker fremover gleden av å ha syv avgangselever ved Diakonova høyskolen her på huset.

"Jeg liker å bli kjent med beboerne og jeg liker pasientarbeid. Derfor kan jeg tenke meg å jobbe på sykehjem".

Aktuelt

Høsten byr på sykepleierstudenter til Nordberghjemmet

Nå er tiden inne for at sykepleierstudentene skal få sin praksis på et sykehjem før de forsvinner ut i arbeidslivet.

Nordberghjemmet har i åtte uker fremover gleden av å ha syv avgangselever ved Diakonova høyskolen her på huset. Sykepleiestudentene har allerede hatt praksis på sykehjem det første studieåret. De har også hatt to praksiser på sykehus innen medisin og kirurgi. Nå har de fordypningspraksis på Nordberghjemmet med fokus på gruppelederfunksjonen og langtidssyke beboere, kroniske sykdommer og sammensatte diagnoser. Flere av studentene sier at de gjerne kunne tenke seg å jobbe på sykehjem etter endte studier.

-         Jeg liker å bli kjent med beboerne og jeg liker pasientarbeid. Derfor kan jeg tenke meg å jobbe på sykehjem. På sykehus kommer og går folk hele tiden, sier sykepleiestudent Maren Gram. Hun jobber allerede på et sykehjem ved siden av studiene, og forteller at hun trives godt med det.

-         Jeg kommer fra Kenya og der jobbet jeg for Røde Kors. Jeg liker å hjelpe mennesker, og derfor vil jeg bli sykepleier, forteller Sharon Henjum som også kunne tenke seg å jobbe på sykehjem etter studiene. Felles for alle de entusiastiske studentene er at de senere i livet vil videreutdanne seg, men først vil de ut i arbeidslivet i noen år forteller de.

For beboerne på Nordberghjemmet betyr dette tilskuddet av studenter mye, da det blir flere hjelpende hender og flere å snakke med.

Nordberghjemmet er også en arena for fysioterapistudenter som kjører personintervjuer og arbeidspraksis. Disse kommer også som regel i høsthalvåret, men i mindre puljer og i kortere perioder enn sykepleierstudentene.