Hjem > Aktuelt > Nordberghjemmet ble kåret til Oslos beste somatiske sykehjem.

Here er flest fornøyde med sykehjemmet

(Utdrag fra Nordre Aker budstikke)

NORDRE AKER: Hele 97 prosent av de pårørende på Nordberghjemmet som har svart sier at de er «enig» eller «helt enig» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på». Dette er nest best score av alle sykehjemmene i Oslo.

Bare ved Villa Enerhaugen i Bydel Gamle Oslo sier flere pårørende at de er fornøyde. 100 prosent av de pårørende svarer der «enig» eller «helt enig».

Tilsvarende resultat for de andre sykehjemmene i Nordre Aker er 90 prosent på Grefsenhjemmet, mens 71 prosent svarer det samme på Lillohjemmet.

Ideelle på topp

Selv om det er et kommunalt drevet sykehjem som oppnår størst grad av tilfredshet blant de pårørende, er seks av de 15 sykehjemmene med best score (90 prosent eller bedre) drevet av private, ideelle stiftelser.

Like mange private, kommersielle drevne havner på topp 15. Bare tre av de kommunale sykehjemmne får en score over 90 prosent.

Alle de ti private, ideelle sykehjemmene har 86 prosent eller høyere tilfredshet blant de pårørende. For de tolv privatdrevne sykehjemmene spriker tilfredsheten fra 74 til 96 prosent. De kommunalt drevne varier fra 69 prosent til 100 prosent tilfredshet.

Aktuelt

Nordberghjemmet ble kåret til Oslos beste somatiske sykehjem.

Beboer- og pårørendeundersøkelsen

Resultater fra beboer- og pårørendeundersøkelsen ved sykehjem i Oslo, 2016. Prosenten angir hvor mange av de pårørende som svarte «enig» eller «helt enig» på spørsmålet «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på»:
(Driftsform i parentes)

 • Villa Enerhaugen - 100 % (kommunalt)
 • Nordberghjemmet - 97 % (privat, ideelt Stiftelsen Nordberghjemmet)
 • Frognerhjemmet - 97 % (privat, ideelt, Stiftelsen Frogner Menighets Hjem)
 • Manglerudhjemmet - 96 % (privat, Unicare Omsorg)
 • St. Halvardshjemmet - 96 % (privat, ideelt, Kirkens Bymisjon)
 • Midtåsenhjemmet - 93 % (kommunalt)
 • Cathinka Gullberg-senteret Lovisenberg - 93 % (privat, ideelt, Stiftelsen
 • Diakonissehuset Lovisenberg)
 • Bekkelagshjemmet - 93 % (privat, ideelt, Bekkelaget menighet/Kirkens Bymisjon)
 • St. Hanshaugen omsorgssenter - 93 % (privat, Unicare Omsorg)
 • Lambertseter alders- og sykehjem - 92 % (privat, Aleris Omsorg)
 • Fagerborghjemmet - 91 % (kommunalt)
 • Paulus sykehjem - 91 % (privat, Attendo Omsorg)
 • Grefsenhjemmet - 90 % (privat, ideelt, Stiftelsen Grefsenhjemmet)
 • Rødtvet sykehjem - 90 % (privat, Attendo Omsorg)
 • Oppsalhjemmet - 90 % (privat, Norlandia)
 • Lille Tøyen sykehjem - 89 % (kommunalt)
 • Vålerengen bo- og servicesenter - 87 % (privat, ideelt, Kirkens Bymisjon)
 • Vinderen bo- og servicesenter - 87 % (kommunalt)
 • Sofienberghjemmet - 87 % (privat, ideelt, Kirkens Bymisjon)
 • Ammerudhjemmet bo- og kultursenter - 86 % (privat, ideelt, Kirkens Bymisjon)
 • Nordseterhjemmet - 86 % (kommunalt)
 • Sagenehjemmet - 86 % (privat ideelt, Diakonhjemmet)
 • Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter - 86 % (kommunalt)
 • Madserud sykehjem - 85 % (kommunalt)
 • Kajalund sykehjem - 83 % (privat, Aleris Omsorg)
 • Hovseterhjemmet - 81 % (kommunalt)
 • Romsås sykehjem - 81 % (privat, Attendo Omsorg)
 • Abildsø sykehjem - 80 % (kommunalt)
 • Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter - 79 % (privat, Aleris Omsorg)
 • Langerud sykehjem - 77 % (kommunalt)
 • Uranienborghjemmet - 77 % (privat, Aleris Omsorg)
 • Majorstutunet bo- og behandlingssenter - 77 % (kommunalt)
 • Furuset sykehjem - 76 % (kommunalt)
 • Lindeberg omsorgssenter - 75 % (kommunalt)
 • Smestadhjemmet - 75 % (privat, Unicare Omsorg)
 • Ammerudlunden sykehjem - 74 % (privat, Unicare)
 • Stovnerskogen sykehjem - 74 % (kommunalt)
 • Lillohjemmet - 71 % (kommunalt)
 • Akerselva sykehjem - 71 % (kommunalt)
 • Silurveien sykehjem - 71 % (kommunalt)
 • Grünerløkka sykehjem - 70 % (kommunalt)
 • Økernhjemmet - 69 % (kommunalt)

Utenbys:

 • Fagertun sykehjem - 100 % (privat, Gunn og Eivind Seigerud), Jaren
 • Villa Skaar Jevnaker - 100 % (privat, Skaar Omsorg), Jevnaker
 • Villa Skaar Sylling - 100 % (privat, Skaar Omsorg), Lier

Kilde: Oslo kommune, Beboer- og pårørendeundersøkelsen 2016