Hjem > Aktuelt > Nordberghjemmet endelig med elektronisk pasientjournal (EPJ)

Nordberghjemmet endelig med elektronisk pasientjournal (EPJ)

Dette har vi ventet på lenge! Vi er ett av de 10 siste sykehjemmene i Oslo hvor Sykehjemsetaten nå ruller ut Gerica, EPJ-systemet som brukes i Oslo kommune.

EPJ effektiviserer kommunikasjonen og informasjonsflyten.

Aktuelt

Nordberghjemmet endelig med elektronisk pasientjournal (EPJ)

Innholdet i pasientjournalen er det samme om den er på papir eller elektronisk, men med EPJ effektiviseres kommunikasjonen mellom sykehjem, sykehus, bydeler og Sykehjemsetaten, og informasjonsflyten innad på huset forenkles.

EPJ brukes av alle faggrupper og gir ansatte tilgang til nødvendig og relevant informasjon om den enkelte pasient på en rask og enkel måte.

Overgang fra papir- til elektronisk journal på Nordberghjemmet skjer den 4.mai 2015.