Hjem > Aktuelt > Pårørendeskolen 2017, Oslo

Nytt år og nye kurs for pårørende til personer med demens

PÅRØRENDESKOLEN I OSLO

Pårørendeskolen i Oslo arrangerer kurs for pårørende til personer med demens
og samtalegrupper for pårørende og personer med demenssykdom.
I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil
antallet fordobles fram mot 2040.
Forskning viser at kunnskap og samtaler med andre pårørende gjør at stress
og belastning kan oppleves mindre for pårørende.

Aktuelt

Pårørendeskolen 2017, Oslo

 I 2016 arrangerte Pårørendeskolen åtte pårørendekurs i fem forskjellige bydeler i Oslo,
160 pårørende deltok på våre kurs i 2016. Pårørendeskolen har hatt gleden av å
komme i kontakt med engasjerte pårørende og fagpersoner, og vi ser frem til å ta
imot nye kursdeltakere i 2017.
Pårørendeskolens tilbud finansieres med midler fra Oslo kommune, Stiftelsen
Kirkens Bymisjon, Baches legat og statlige tilskuddsmidler. Våre kurs er åpne for
alle som ønsker å lære mer om demens, og hvilke følger det har for de som blir
syke og deres omgivelser.
Pårørendeskolen i Oslo samarbeider med Nasjonalforeningen Oslo
demensforening og Nasjonalforeningen Nordstrand/Østensjø demensforening som
er brukerorganisasjoner for både personer med demens og deres pårørende.
Velkommen til pårørendekurs!

PÅMELDING OG INFORMASJON
Våren 2017 arrangerer Pårørendeskolen tre kveldskurs og et dagskurs i tett samarbeid
med lokale krefter. Kveldskursene er gratis og har en varighet på 12 timer fordelt på
fire kvelder, dagskurset koster 300 kroner. Kursene tar for seg temaene sykdomslære,
kommunikasjon, atferdsendring, hjelpeapparatet og juridiske rettigheter. Temaene tas
opp gjennom foredrag og samtaler med andre.
Kurspåmelding elektronisk:
Eller på telefon:
Pårørendeskolen er også på Facebook:
Pårørendeskolen samarbeider med demensforeningene i Oslo:
Nasjonalforeningen Oslo demensforening tlf. 99485148
Leder: Kai Lind Tlf: 913 77 399
Tlf adm. Oslo demensforening: 930 86 632
PB 7139 Majorstua, 0307 Oslo
www.demensforeningen.no
Nasjonalforeningen Nordstrand / Østensjø demensforening
Leder: Svein Løchen
Tlf: 22 28 19 41 / 977 42 333
PB 152 Nordstrand, 1112 Oslo
WWW.FACEBOOK.COM/PARORENDESKO