Hjem > Aktuelt > Råd til pårørende om koronaviruset

Vedrørende koranaviruset

Våre beboere er en sårbar gruppe når det gjelder virusinfeksjoner generelt. Sykehjemsetaten følger derfor koronasituasjonen nøye og har ekstra oppmerksomhet på smittevern. Alle medarbeidere oppfordres derfor til å følge våre hygienerutiner ekstra nøye. 

 

Som pårørende kan du hjelpe oss med å forebygge at det kommer smitte på sykehjemmet.

Aktuelt

Råd til pårørende om koronaviruset

Slik kan du hjelpe

Vi oppfordrer alle som er på besøk på våre sykehjem om å vaske/sprite hendene før og etter besøket. Dette er det viktigste tiltaket for å hindre all form for smitte – ikke bare koronaviruset.

 

Dersom du ikke føler deg frisk, oppfordrer vi til at du tar en telefon til din nærstående istedenfor å dra på besøk.

 

Følg rådene til Folkehelseinstituttet

Ellers oppfordrer vi alle innbyggere til å følge de generelle rådene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Nasjonal informasjonstelefon
Helsedirektoratet har opprettet en nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

Den er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Helsedirektoratet ber innbyggere om å lese informasjon på nett før de ringer.

 

Takk for hjelpen!