Hjem > Ledige stillinger > EKSTRAVAKTER - SYKEPLEIERE

EKSTRAVAKTER - SYKEPLEIERE

EKSTRAVAKTER - SYKEPLEIERE

Vi ønsker å knytte til oss sykepleiere som ønsker å ta ekstravakter dag, kveld, natt og helg.

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må framlegges ved ansettelse.

Søknad med CV sendes til:

firmapost.nordberghjemmet@diakonhjemmet.no.

Merk mailen med «ekstravakt - sykepleier».

Andre papirer sendes kun etter oppfordring.