Hjem > Ledige stillinger > Sykepleiere i todelt turnus

Sykepleiere i todelt turnus

Diakonhjemmet Omsorg - Nordberghjemmet AS søker dyktige sykepleiere! 

Nordberghjemmet er et diakonalt sykehjem, som fra januar 2018 ble en del av Diakonhjemmet Omsorg. Diakonhjemmet Omsorg er en del av stiftelsen Det norske Diakonhjem, en selvstendig stiftelse innenfor den norske kirke som har som formål å fremme og utvikle diakonal virksomhet. Diakonhjemmet Omsorg er en virksomhet i vekst og utvikling. Per i dag har vi ansvaret for drift av Diakonhjemmets to barnehager, to sykehjemmene Nordberghjemmet og Sagenehjemmet, Diakonhjemmets hjemmetjenester og samtalesenteret Dialog. 

Nordberghjemmet er et sykehjem med  66 beboere fordelt på 3 avdelinger. Vår visjon er: "dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv".

Vårt mål er å være et sted med livskvalitet i fokus, hvor vi ser hverandre som likeverdige og sammen skaper en meningsfull hverdag. 

Nordberghjemmet skårer høyt på kommunens beboer- og pårørendeundersøkelser. Over 85% av personalet er fagutdannet. Vi har faglige ambisjoner og kontinuerlig fokus på opplæring og utvikling av personale. Vår tjeneste skal være kunnskapsbasert, og vårt mål er å være en god læringsarena for ansatte og studenter. Vi er stolte av vår tjenesteyting, lokalitet og de fasilitetene vi har å tilby i vakre omgivelser. Nordberghjemmet er inne i en spennende utviklingsfase med innføring av nye systemer og arbeidsmetoder for å modernisere driften. 

Beskrivelse av stillingene:

 • To 50% faste stillinger, dag/kveld-turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Fast helgestilling, dag/kveld for sykepleier/helsefagarbeider med arbeid hver 3.helg.
 • Sykepleiefaglig ansvar for 22 beboere på avdelingen og gruppeleder for 7-8 beboere. 
 • Ansvarlig sykepleier på kveld for 66 beboere en helg hver 12.uke
 • Opplæring vil tilpasses den erfaring søkeren har.

Krav til stillingene:

 • Autorisert sykepleier i Norge og tilfredsstillende politiattest
 • Evne til selvstendig og strukturert arbeid og gode samarbeidsevner
 • Omstillingsevne
 • Utviklingsorientert
 • Grunnleggende IT-ferdigheter
 • Bør ha kjennskap til Gerica
 • Norskkunnskaper og ferdigheter tilsvarende nivå B2 (tidligere Bergenstest)
 • Fleksibilitet 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • En spennende og utfordrende stilling med mulighet til å påvirke og utvikle egen arbeidssituasjon
 • Faglig- og administrativ oppfølging
 • Strukturert og målrettet opplæring
 • En arbeidsplass som jobber mot modernisering av sykehjemsdrift
 • Stabile turnuser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dyktige kolleger - godt tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for fagutvikling
 • Muligheter for barnehageplass og bolig
 • Ferieleilighet El Campanario, Spania

Ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Pensjonsavtale i KLP. 
For nærmere opplysninger kontakt avdelingsleder Therese Schwebs tlf. 22 70 12 06. 
Søknad med CV sendes til: 
ts@nordberghjemmet.no 
Merk epost med "sykepleier 50" eller "sykepleier helg"

 

Søknadsfrist: snarest