Hjem > Om oss

Om oss

Dine behov -

felles kunnskap -

ditt gode liv

 

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker i Oslo.

 

Nordberghjemmet er en del av Diakonhjemmet Omsorg. Diakonhjemmet Omsorg består av sykehjem, barnehager, samtalesenter, hjemmetjeneste, Omsorg +, og enda flere tjenester er under utvikling. Diakonhjemmet består også av Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole med utdanning innen sykepleie, sosialfag og diakoni. Nordberghjemmet har samarbeid med de andre virksomhetene i Diakonhjemmet Omsorg, men også med Diakonhjemmets sykehus og VID gjennom hospitering, seminarer, studenter i praksis, forskning og fagutvikling. Diakonhjemmet hjemmetjeneste holder også til på Nordberghjemmet. Dette betyr at Nordberghjemmet er en del av en organisasjon med bred kompetanse innen helse, utdanning og omsorg.

Sykehjemmet har 66 ordinære langtidsplasser som disponeres av Sykehjemsetaten i Oslo.

Oslo har fritt sykehjemsvalg, så en kan søke seg til Nordberghjemmet uansett hvilken bydel en tilhører.

Hvis Nordberghjemmet vurderes som aktuelt, ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og eventuelt omvisning.

Enhver beboer har sitt eget store rom med sitt eget bad. Beboere og besøkende har tilgang på gratis trådløst nettverk. Vi har kafeteria åpen for alle,og kiosk med ulike toalettartikler, sjokolade og håndlagde gaveartikler.

Her kan du lese mer om hvordan søke plass.