Hjem > Om oss > Pårørende

Pårørende

Pårørende er viktige for våre beboere og for oss som arbeider på Nordberghjemmet. Du som pårørende er den som kjenner beboeren best. Godt samarbeid med pårørende er viktig i vårt arbeid med å skape det gode liv for beboerne.

Pårørende

Når vi har fått ny beboer, og vi kjenner navn på pårørende, sender vi ut informasjonsmateriell om Nordberghjemmet og invitasjon til pårørende om å ta kontakt med daglig leder for en samtale. Daglig leder tilpasser tiden til når det passer for pårørende.

Pårørende må endre adresser til sine i Folkeregisteret når de får plass på hos oss.

Når ny beboer har vært hos oss en liten stund, inviteres pårørende til et møte med lege, sykepleier, primærkontakt, fysioterapeut og kultur og aktivitetsleder.

Målet med dette er å skaffe oss kunnskap for å bli i stand til å gi beboeren opplevelse av et godt liv. Ved å bli kjent med hverandre, skapes et godt grunnlag for god kommunikasjon. Det er viktig å få avklart gjensidige forventninger, og at dere som pårørende opplever å ha fått den informasjon dere trenger for å føle trygghet.

To ganger i året inviteres pårørende til "allmøte". Møtet holdes etter arbeidstid, og dere får invitasjon i posten med program for møtet. Det serveres gjerne en enkelt middag.

Pårørende definerer selv sin rolle som pårørende, og den vil støttes opp om av personalet.

Pårørende og andre besøkende er hjertelig velkomne til å delta på aktivitetene våre sammen med sine nærstående.

En søker sykehjemsplass i den bydelen man bor. Her er informasjon om hvordan søke. 

Vi melder flytting til folkeregisteret umiddelbart når ny beboer har flyttet til oss. All post kommer da til Nordberghjemmet. Ofte er det slik at det er pårørende som skal ha posten, og vi ber om at dere melder adressen hvor posten skal sendes til Folkeregisteret. Mer informasjon samt skjema for utfylling finner dere her. 

Når nye beboer kommer til oss, må alle klærne merkes og vi ber om bistand av pårørende til dette. Ta kontakt med oss om du trenger bistand til dette.