Hjem > Om oss > Pårørende

Pårørende

Pårørende er viktige for våre beboere og for oss som arbeider på Nordberghjemmet. Du som pårørende er den som kjenner beboeren best. Godt samarbeid med pårørende er viktig i vårt arbeid med å skape det gode liv for beboerne.

Pårørende

Når vi har fått en ny beboer blir pårørende invitert til en pårørende samtale med avdelingsleder, sykepleier/helsefagarbeider, fysioterapeut, lege og kultur/aktivitetsleder.

Målet med dette er å skaffe oss kunnskap for å bli i stand til å gi beboeren opplevelse av et godt liv. Ved å bli kjent med hverandre, skapes et godt grunnlag for god kommunikasjon. Det er viktig å få avklart gjensidige forventninger, og at dere som pårørende opplever å ha fått den informasjon dere trenger for å føle trygghet.

To ganger i året inviteres pårørende til "allmøte". Møtet holdes etter arbeidstid, og dere får invitasjon i posten med program for møtet. Det serveres gjerne en enkelt middag.

Pårørende definerer selv sin rolle som pårørende, og den vil støttes opp om av personalet.

Pårørende og andre besøkende er hjertelig velkomne til å delta på aktivitetene våre sammen med sine nærstående.

En søker sykehjemsplass i den bydelen man bor. Her er informasjon om hvordan søke. 

Flyttemelding: Hovedregelen ved opphold på sykehjem er at en person skal regnes som bosatt der vedkommende hadde sitt bosted før institusjonsoppholdet. Dette betyr at mange personer som bor på sykehjemmet fortsatt skal være registrert bosatt på sin tidligere adresse. Hvis tilknytningen til fraflytningsboligen endrer seg eller opphører, skal det meldes flytting i folkeregisteret.

Flyttemelding gjøres i til folkeregisteret. Mer informasjon samt skjema for utfylling finner dere her. 

Når flytting er meldt i folkeregiteret kommer all post til Nordberghjemmet. Ofte er det slik at det er pårørende som skal ha posten, og vi ber om at dere melder adressen hvor posten skal sendes til Folkeregisteret

Når nye beboer kommer til oss, må alle klærne merkes. Vi bestiller klistrelapper med navn og  romnummer. Dette faktureres beboer.