Hjem > Tilbudene > Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuten arbeider med å forebygge og behandle lidelser og skader i muskler, sener, ledd og bein.

“Livet er som å sykle – for å holde balansen, må man være i bevegelse”

"Veien til god helse går man best på egne ben." Fysioterapifaget omfatter læren om kroppens oppbygning, bevegelsesmønster og funksjon satt i et helseperspektiv.

Trim og trening
Forskning viser at fysisk aktivitet har gunstig og forebyggende effekt for både fysisk og psykisk helse. Vedlikehold av aktivitetsnivå er derfor stadig viktigere jo eldre man blir. Ved Nordberghjemmet er det viktig å tilby hver enkelt beboer muligheter for fysisk aktivitet. Fysioterapeuten kan også skreddersy tilbud som får den enkelte stadig mer aktiv.

Trygghet
Det skal være trygt å bevege seg rundt på Nordberghjemmet! Fysioterapeuten arbeider for at beboere skal ha muligheter til å forflytte seg tryggest mulig; på egenhånd, med riktige hjelpemidler eller med forsvarlig støtte og hjelp der det behøves. Fysioterapeuten setter også fokus på forebygging av fall og andre uhell man kan komme utfor ved økende alder.

Noe av fysioterapitilbudet ved Nordberghjemmet:

  • Moderne lokaler med behandlingsbenk. I tillegg benytter fysioterapeuten seg av beboernes “hverdagsomgivelser” og utendørsarealer for å tilrettelegge fysioterapioppfølgningen best mulig.
  • Nye beboere kartlegges gjennom en fysikalsk undersøkelse.
  • Fysioterapeuten tilbyr oppfølgning til beboere som har særskilte, fysiske behov og plager. Oppfølgning kan bestå i fysikalsk behandling, funksjonell trening og rehabiliterende trening.
  • Arrangerer fellestrim og styrke- og balansegrupper slik at beboerne har mulighet til å trene hver dag på sykehjemmet.
  • For den spesielt interesserte beboer, kan fysioterapeuten sette opp eget treningsprogram for innendørs styrke/balansetrening. Her er det mange muligheter ut fra hva hver enkelt ønsker og føler behov for.
  • Fysioterapeuten holder interne kurs i forflytning for ansatte på Nordberghjemmet.
  • Fysioterapeuten vurderer behov, søker og gir opplæring i bruk av nødvendige hjelpemidler.

“Livet er som å sykle – for å holde balansen, må man være i bevegelse”