Hjem > Tilbudene > Kapellet

Kapellet

Tjenestene som tilbys på Nordberghjemmet er forankret i et kristent verdigrunnlag. Det vakre kapellet vårt er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Kapellet på Nordberghjemmet er kjent for sin gode atmosfære, det er et verdig og innbydende rom.

Kapellet

Kapellet ble reist i forbindelse med ombygningen av Nordberghjemmet i 2005 og er kjent for sin gode atmosfære. Det er et verdig og innbydende rom med eget lydanlegg og orgel. Kapellet har egne parkeringsmuligheter utenfor egen inngang.

Menigheten tilbyr våre beboere innholdsrike andakter som foregår både i kapellet og på avdelingene, slik har alle beboerne har mulighet til å delta. I tillegg tilbyr Nordberg menighet musikkandakter og individuelle samtaler til beboerne. Vi har også frivillige som kommer på besøk, de synger salmer og har gode samtaler. Kapellet benyttes også til konserter med ulik kirkemusikk.

Kapellet benyttes også til:

  • Konserter.
  • Ulike arrangementer.
  • Stille rom.

Vil ønsker å dele kapellet med dere. Hvis du ønsker å benytte kapellet til andre kirkelige handlinger, det være seg dåp eller bryllup, ta kontakt med resepsjonen.

Tlf: 22 70 12 00