Hjem > Tilbudene > Pleie og omsorg

Pleie og omsorg

Målet med sykepleien er å forebygge sykdom og lindre lidelse. Vi jobber helhetlig og kunnskapsbasert for at våre beboere skal oppleve god livskvalitet.

Godt samarbeid med den enkelte beboer og dennes pårørende, samt andre faggrupper er vesentlig i det sykepleiefaglige arbeidet.

Pleie og omsorg

Våre sykepleiere og helsefagarbeidere jobber for å optimalisere pleie og omsorg til våre beboere. Godt samarbeid med den enkelte beboer og dennes pårørende, samt andre faggrupper er vesentlig i dette arbeidet. Noen grunnleggende prinsipper er styrende for vårt sykepleiefaglige arbeid:

 • Gjennom kunnskap om den enkeltes fysiske, psykiske og åndelige behov, møte den enkelte med respekt.
 • Tilpasse omsorg og pleie slik den enkelte beboer selv ville gjort hvis han eller hun var i stand til det, etter sykepleiefaglige prinsipper:
  • Ivaretagelse av grunnleggende egenomsorgsbehov.
  • Ernæring.
  • Eliminasjon.
  • Forebygging av fall.
  • Aktivitet/hvile
  • Administrering av ordinerte legemidler/observasjon av virkning/bivirkning.

Brukermedvirkning er i sentrum, i praksis betyr det at beboerne har medbestemmelse over eget liv, og det tas hensyn til deres egne døgnrytmer og vaner.

Avdelingene 2, 3 og 4.

 • Hver avdeling har 22 beboere, fordelt på faste grupper. Hver beboer har eget rom med romslig bad.
 • På hvert rom er det seng, nattbord, hvilestol, bord, garderobeskap, telefonuttak og TV uttak. Der er felles TV i alle stuer. I tillegg kan gjerne beboerne ha private gjenstander for å gi rommet et personlig og hjemlig preg.
 • Hver avdeling ledes av en avdelingsleder som er sykepleierutdannet. Hver gruppe ledes av en sykepleier, og gruppen har to helsefagarbeidere som hver er primærkontakt for 3-4 beboere.
 • Mer enn 80% av de ansatte på beboeravdelingene er fagutdannet, og alle snakker norsk.

Besøkende er alltid velkomne. Vi har ingen fast besøkstid. Det er fri tilgang til wi-fi. Brukernavn og passord finner du i informasjonsskriv til nye beboere og pårørende. Se også oppslag i kantinen.

NB!

Grunnet covid 19 har vi innskrenket besøkstid, og hvor besøket kan foregå. Ta kontakt med avdelingsleder for mer informasjon.

Avdelingene er også praksisplass for:

 • Sykepleierstudenter fra Høgskolen Diakonova.
 • Elever under utdanning til helsefagarbeider.
 • Personer under arbeidstrening via NAV.