Hjem > Aktuelt > Fag i fokus – Fallforebygging

Fag i fokus – Fallforebygging

Nordberghjemmet deltar fra januar 2014 i “Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender” 

“Ved økende alder øker risikoen for fall tilsvarende. Undersøkelser viser at ca 50 % av sykehjemsbeboere over 65 år vil oppleve et fall i løpet av alderdommen”.

Aktuelt

Fag i fokus – Fallforebygging

“Ved økende alder øker risikoen for fall tilsvarende. Undersøkelser viser at ca 50 % av sykehjemsbeboere over 65 år vil oppleve et fall i løpet av alderdommen. Av disse vil minst 50 % oppleve mer enn 1 fall. Komplikasjoner ved fall kan være bruddskader, sårskader, sengeleie med eventuelle senkomplikasjoner og i verste fall redusert levetid”.

2014 starter med å sette ekstra fokus på forebygging av fall blant våre beboere og vi deltar i “Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender” under området “Fallforebygging”. Dette er et verktøy for systematisert registrering av fallforekomst, samt standardisert planlegging av fallforebyggende tiltak. Samtidig gir det oss et nettverk av andre sykehus/sykehjem som jobber med samme mål for øyet: Å redusere antall fall per år! Programmet kan du lese mer om på hjemmesidene til pasientsikkerhetsprogrammet.

Fall og komplikasjoner ved fall registreres fra januar 2014 inn i programmet slik at vi får en god oversikt.  Andre halvdel av 2014 vil vi iverksette nye og spesifiserte tiltak i fallforebyggingen. Tidligere tiltak vil likevel holde frem i hele 2014; vi ønsker oss så få fall med komplikasjoner som mulig!