Hjem > Tilbudene > Medisinsk behandling

Medisinsk behandling

Den medisinske behandlingens mål er å bidra til et så godt liv som mulig for beboerne.

Å være lege for eldre gir en ekstra diagnostisk utfordring og krever en mer helhetlig tilnærming til helseproblemene.

Legen arbeider i 60% stilling og har bakvakt resten av tiden.

 • Det er ukentlige legevisitter, som er en tverrfaglig gjennomgang av:
  • Siste ukes hendelser for hver enkelt pasient.
   • Blod,- urin– eller andre prøver
   • Medisinlisten.
   • Samtale og relevant klinisk undersøkelse.

Tidspunkt for legevisittene er:

 • 1.avd på tirsdager.
 • 2.avd på torsdager.
 • 3.avd på mandager.

Medisinsk behandling skal bidra til å optimalisere beboernes livskvalitet, funksjonsevne og selvråderett.
Sykdommer hos eldre har gjerne en annerledes presentasjon enn hos yngre. Pasientene har ofte varierende grad av kognitiv svikt (redusert evne til å oppfatte og innhente informasjon fra verden rundt oss, lagre den og planlegge og å handle ut fra denne informasjonen), og mange somatiske sykdommer presenteres som ytterligere svikt i det organet som allerede er svakest, ofte hjernen. Derfor kan for eksempel smerter forårsaket av f eks benbrudd, benskjørhet, magesmerter, blærekatarr, hjertesykdom, forstoppelse og problemer med vannlatingen ofte manifestere seg som akutt forvirring og/eller en akutt nedsatt funksjonsevne. Beboerne kan for eksempel miste gangfunksjonen, ha økt falltendens, virke forvirret eller hallusinert, miste evnen til å holde på urin/avføring mm. Å være lege for eldre gir derfor en ekstra diagnostisk utfordring og krever en helhetlig tilnærming til helseproblemene.
I Norge er sykehjemsmedisin plassert under spesialiteten allmennmedisin. Legen samarbeider med andre medisinske spesialiteter særlig geriatri (indremedisin for eldre) og psykiatri (alderspsykiatri).

"I trygge hender"
Nordberghjemmet deltar i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender". Et av områdene er "Riktig legemiddelbruk i sykehjem". Dette innebærer at alle pasientene på Nordberghjemmet hver sjette måned gjennomgår tester med:

 • Blodprøver.
 • Skåring i forhold til demens og depresjon.
 • Klinisk undersøkelse med BMI (vekt i forhold til høyde).
 • Blodtrykk, puls, hjerte – og lungeundersøkelse.
 • Andre relevante undersøkelser.

Videre gjennomgang av:

 • Tidligere og nåværende sykdommer.
 • Effekten av behandlingen.
 • Medisinlisten.

Lege og sykepleier vurderer så:

 • Endring av dose?
 • Seponering av medikamentet?
 • Igangsetting av nye medisiner?

Terminal behandling:
En viktig del av sykehjemsmedisin er terminal behandling. Når livet går mot slutten er det ofte riktig å avslutte aktiv behandling, og å starte med lindrende (palliativ) behandling. Dette dreier seg om at den døende skal ha det så godt som mulig. Ofte er det behov for sterke medisiner som lindrer smerter, hjelper på pusten, motvirker kvalme og angst. Etter hvert som den døende ikke får i seg mat lenger, er det viktig med munnstell og generelt stell som øker velvære (smøre huden, fukte leppene, stillingsendring, mm). I denne fasen bør man unngå behandling som forlenger dødsprosessen, for eksempel intravenøs væskebehandling. Dette virker ofte litt rart på pårørende, men slik behandling vil forlenge dødsprosessen, ikke livet. Vi har høyt fokus på god behandling i livets sluttfase. Både den døende og de pårørende skal oppleve denne fasen så trygg som mulig.